Usluge

Nasim komitentima, kompanija FIMS pruža širok spektar usluga u gradjevinarstvu i industriji. Primenom različitih metoda zavarivanja, farbanja, peskarenja i riginga, naši sertifikovani tehničari, uz podrsku i nadzor in#enjerskog tima, spremni su za obavljanje različitih radnih zadataka kako na zemlji tako i na visini (svi naši tehničari poseduju IRATA sertifikate za bezbedan rad na visini)od kojih izdvajamo:

-Montaža, revitalizacija i održavanje termoenergetsih i procesnih sistema (cevovodi, kolektori, sudovi pod pritiskom, rezervoara različitih namena, industrijski dimnjaci)

-Antikorozivna zaštita

– Montaža elektro instalacija

– Montaža specijalizovanih visećih skela (WEB DECK)

Posebna pažnja usmerena je na obuku kako naših ljudi tako i trecih lica. Kao punopravni TRAINING MEMBER – IRATA organizacije akreditovani smo za obuku i sertifikaciju visinskih radnika.