6

Zavarivanje

Po samoj prirodi posla, zavarivanje sa užeta predstavlja metod obavljanja procesa zavarivanja u prostorno limitiranom i nepristupačnom radnom okruženju upotrebom visoko kvalitetne profesionalne opreme za visinske radove, prema specifičnim zahtevima klijenata.

Za razliku od konvencionalnog načina zavarivanja čije pripremne radnje zahtevaju visoke troškove realizacije uz angažovanje većeg broja izvršioca, sistem zavarivanja sa užeta pruža značajne prednosti. Neke‚ od njih jesu mogućnost rada u svim položajima zavarivanja, velika ponuda dodatnih materijala za zavarivanje, reparativno zavarivanje kao i dobra mehanička svojstva zavarenog spoja. Radovi sa industrijskog užeta predstavljaju ekonomičnu i efikasnu alternativu tradicionalnim metodama radova na visini, poput rada sa skele i zahtevaju minimalan radni prostor.

Kompanija FIMS u svom timu ima internacionalne inženjere i tehnologe zavarivanja (IWE – International Welding Engineer) sposobne i spremne za rešavanje najkompleksnijih zahteva koje postavlja domaće i međunarodno tržište.

Metode zavarivanja koje se koriste:

  • Mig
  • Mag
  • Tig
  • REL
  • Gasno sečenje

Mig i Mag su tehnike zavarivanja koje se koriste za zavarivanje čeličnih konstrukcija, posuda pod pritiskom i cevovoda. Prednosti ovih metoda su velika brzina zavarivanja, jednostavna obuka zavarivača i primenljivost ove metode u više položaja zavarivanja.

Tig zavarivanje se može izvesti pomoću tehnike pristupa užetom onda kada je za potrebe klijenata neophodno postavljanje cevovoda za prenos gasa ili goriva. Tig zavarivanje sa užeta je najteže savladati jer visinski radnik prilikom rada koristi obe ruke u toku obavljanja posla. Takođe, kvalitet zavarenog spoja mora biti u skladu sa najvišim standardima.

REL 111 je najefikasnija vrsta zavarivanja jer se njenom primenom omogućavaju dobra mehanička svojstva zavarenog spoja na čeličnim elementima i cevovodima. Druga velika prednost ovog vida zavarivanja jeste njegova mobilnost, odnosno prenosivost. Naposletku, najveća prednost ove tehnike pristupa zavarivanju jeste to što omogućuje lakši pristup teško dostupnim lokacijama.

Posebno bismo izdvojili da u našem timu imamo obučene ljude za izvođenje gasnog sečenja (Touch Cutting) koji su ujedno i Rope Access treneri.