6

Peskarenje

Peskarenje predstavlja proces kojim se korišćenjem abrazivnog materijala i/ili vode pod visokim pritiskom glatka površina hrapavi ili se hrapava površina pretvara u glatku. Takođe se ovaj postupak koristi za uklanjanje nečistoća i korozije sa željene površine.

Specijalnost naše kompanije ogleda se u pronalaženju najefikasnijeg rešenja prema zahtevima klijenata koristeći tehnike rada sa užeta. Ovaj sistem rada sam po sebi isključuje upotrebu glomazne i skupe konstrukcije skela i pomoćnih mašina čije korišćenje povećava troškove rada i vreme neophodno za obavljanje samih pripremnih radnji što predstavlja veliku prednost. Kompanija FIMS svojim klijentima nudi sigurna, efikasna i ekonomična rešenja u najkraćem vremenskom roku bez ometanja i zaustavljanja procesa rada.

Tokom svih ovih godina, kompanija FIMS je uspešno obavljala poslove peskarenja na naftnim platformama, tankerima, silosima i konstrukcijama različitih materijala.

Metode peskarenja koje se koriste:

  • Vodeno peskarenje
  • Suvo peskarenje
  • Skidanje korozivnih i sličnih naslaga vodom pod visokim pritiskom (UHPWJ – Ultra High Pressure Water Jet)