6

Farbanje

Sam proces farbanja predstavlja višefazni ciklus pripreme predmeta rada kao i samog izvođenja farbanja u skladu sa jasno definisanim krajnjim ciljem. Za postizanje vrhunskih rezultata, svaka faza izvođenja radova mora biti striktno i beskompromisno ispoštovana kako bi se dobio željeni krajnji efekat. U sastavu našeg tima nalaze se iskusni i stručni farbari i inspektori koji poseduju međunarodne sertifikate za inspekciju i proveru kvaliteta izvršenih radova na poslovima farbanja i pripremnim radnjama. Time održavamo najviši standard i pružamo visoki kvalitet na domaćem i svetskom tržištu.

U najizazovnijim poslovnim poduhvatima, kao što je organizacija poslova i radnih zadataka na naftnim platformama, omogućavamo izvršavanje poslova na teško pristupačnim mestima, gde bi uz primenu tradicionalnih metoda rada pristup bio otežan.

Sa velikim iskustvom u radu sa raznovrsnim vrstama premaza stečenim na brojnim projektima, u mogućnosti smo da uspešno odgovorimo svim zahtevima klijenata. Ponosni smo na poslovna rešenja koja prilagođavamo potrebi naših klijenata kao rezultat profesionalnog pristupa zahtevnom tržištu. Preko 15.000 radnih sati bez nezgoda i negativnih uticaja na životnu sredinu garantuje siguran i kvalitetan proces rada.