Sudovi pod pritiskom

Ovi sudovi su izrađeni od:

– ugljeničnog čelika, a ukoliko je neophodno, mogu se obložiti antikorozivnom zaštitom i sa spoljne i sa unutrašnje strane;

– nerđajućeg čelika.

Koriste se za skladištenje supstanci pod pritiskom većim od 1 bara i zapremine do 200 m3. Debljina zidova može biti i do 40 mm, prečnika do 4000 mm, u skladu sa potrebama kupca i opštim zahtevima.
U zavisnosti od supstance koja se u njima skladišti, posude pod pritiskom mogu imati termoizolaciju i sa spoljne strane.
Primenom postpaka zavarivanja kao što su ručno elektrolučnog zavarivanja REL, MIG / MAG zavarivanja, TIG zavarivanja i elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom – EPP, a prema tehničkim i tehnološkim kapacitetima opreme, FIMS d.o.o. nudi posude pod pritiskom koje zadovoljavaju sve međunarodne standarde.
Iz širokog asortimana naših proizvoda, izdvajamo sledeće:

  • Podzemne rezervoare za TNG, zapremine V = 1.0-200 [m3], sa pritiskom od 16,7 bara
  • Nadzemne rezervoare za TNG, zapremine V = 1.0-200 [m3], sa pritiskom od 16,7 bara
  • Rezervoare za tečni CO2, zapremine V = 1-100 [m3], sa pritiskom od 25 bara
  • Rezervoare za gasni kiseonik O2, zapremine V = 5-30 [m3], sa pritiskom od 26 bara
  • Rezorvoare za NH3, zapremine V = 50-30 [m3] sa pritiskom od 22,5 bara
  • Rezervoare sa komprimovanim vazduhom zapremine V = 100 l – 25 [m3] i pritiscima od 6-60 bara
  • Ekspanzione posude pod pritiskom, zapremine V = 0,80 – 20m3
  • Ekspanzioni sudovi pod pritiskom mogu biti zatvoreni i membranski, zapremine V = 8 – 1000 l
  • Hidrofor zapremine V = 90 – 300 l
  • Posude za komprimovane niskotemperaturne supstance, zapremine V = 1 – 20 [m3], gde se radni pritisak prilagođava potrebama kupca.