Rezervoari za različite upotrebe

Rezervoari za laka i teška tečna goriva
Za skladištenje goriva se koriste rezervoari koji mogu biti u horizontalnom i vertikalnom položaju, u zavisnosti od prostora za skladištnje i namenu.

Horizontalni rezervoari
Horizontalni rezervoari su cilindričnog oblika i sa strane su zatvoreni dancama sfernog oblika. Izrađuju se od čeličnog lima i poseduju sve neophodne priključke.

Vertikalni rezervoari
Vertikalni rezervoari se izrađuju u cilindričnom i vertikalnom položaju na licu mesta, sa prethodno pripremljenim elementima u proizvodnom pogonu. Dno ovih rezervoara je ravno, postavljeno na prethodno pripremljenu betonsku površinu. Rezervoari imaju kupasti krov. Sastavljaju se, zavaruju i montiraju na licu mesta.

Nakon izrade ovih rezervoara vrši se testiranje zavarenih spojeva, tako što se rezervoari napune sa običnom vodom, bez pritiska. Svaki rezervoar je sa spoljašnje strane zaštićen premazom za antikorozivnu zaštitu ili sa slojem aluminijumskog lima ili staklene vune, u zavisnosti od njegove namene. Rezervoari za teška tečna goriva su obezbeđeni sa podnim grejačem u obliku zmije i elektroštedljivom grejalicom.

Preuzmite katalog Mobilnih rezervoara za naftu