Izmenjivači toplote

Izmenjivači toplote se mogu koristiti kao grejači, rashlađivači ili isparivači u energetskim sistemima. Projektovani su da postignu veliku toplotnu moć sa relativno malim gabaritima. Konstrukcija na izmenjivačima je takva da obezbeđuje dugi vek trajanja i stabilnu toplotnu moć na izmenjivačima. Po zahtevu kupca, mogu biti termoizovane sa spoljne strane.

Izmenjivači toplote se izrađuju, na zahtev kupca sa crnim, bakarnim i prohromskim cevima.