Filteri za obradu vode

Elementi koji se koriste za mehaničku i hemijsku obradu vode

Peščani filteri sa protokom vode od Q = 0,5-50 [m3 / h]

Peščani filteri za vodu se koriste da pročiste vodu od mehaničkih nečistoća. Sa unutrašnje strane imaju čeličnu ploču na kojoj su pričvršćene dizne za pročiščavanje vode. Iznad ove ploče nalazi se sloj filtera od granuliranog čistog kvarcnog peska. Sud je opremljen sa ventilima za pražnjenje peska, kao i sa svim neophodnim priljučcima. U zavisnosti od prostora u kome se sudovi skladište, oni mogu biti horizontalni i vertiklni.

Jonski omekšivač zapremine V=0,1-28 [m3 /h]

 Jonski omekšivač prestavlja cilindričan čelični sud u vertikalnom položaju, koji služi da omekša vodu za napajanje kotlova u termoelektranama, u tekstilnoj, duvanskoj, hemijskoj industriji kao i za sve druge industrijske grane gde je neophodna meka voda.