Dance

Proizvodnja danca, koja je neophodna za proizvodnju sudova pod pritiskom, kotlova, rezervoara i drugih elemenata u procesnoj industriji, je sastavni deo aktivnosti firme FIMS d.o.o.

Danca se izrađuju od ugljeničnog čelika ili austenitičnog Cr-Ni čelika.

Dance od ugljeničnog čelika

D min = 750 [mm]
D max = 750 [mm]
S min = 5 [mm] –  minimalna debljina lima pre obrade;
S max = 35[mm] – maksimalna debljina lima pre obrade;
UЅ > = 450-500 N/[mm]2 – kotlovski lim tipa H II, po DIN 17155, (H I – H III) 17 Mn 4. . .
UP = 260 N/[mm]2 – konstrukcijksi čelik tipa St. 37.2 po DIN 17.100, St 50-2, St…

Dance od austeničnog Cr-Ni čelika (Inox)

D min = 750 [mm]
D max = 4000 [mm]
S min = 5mm – minimalna debljina lima pre obrade;
S max = 25mm – maksimalna debljina lima pre obrade;
US  = < 750 N/[mm]2
UP = 300 N/[mm]2

FIMS d.o.o. može izvesti dodatne operacije na dancama i proizvesti danca u skladu sa zahtevima kljenta.