Mobilna pumpna stanica

… ILI MOBILNI REZERVOAR ZA NAFTU

Mobilne pumpne stanice za dizel gorivo su namenjene za točenje goriva za internu upotrebu.
Namenjene su za skladištenje i distribuciju goriva kako na otvorenm, tako i u zatvorenom prostoru, u svim vremenskim uslovima.

Imaju mogućnost utovara uz pomoć viljuškara ili pomoću dizalice kačenjem za uške na gornjoj strani rezervoara za dizel gorivo. Montirani su na paletnim nosačima i namenjeni su za siguran i lak transport.

Naša specijalnost

Mobilne pumpne stanice su opremljene su sigurnosnom opremom, usklađene i odobrene po CE direktivama ili ATEX sertifikatima. Rezervoari poseduju ADR odobrenje sertifikat za transport goriva u javnom saobraćaju.

Ponuda

U ponudi imamo rezervoare sa jednim i duplim plastom. Mobilne stanice koje se proizvode sa jednom plastom moraju imati zaštitno korito (tankvanu) zapremine jednake zapremini rezervoara. Osnovna namena zaštitnog korita je da u slučaju havarije/curenja sadržaja rezervoara prihvati celokupnu količinu fluida i na taj način spreči zagađivanje životne sredine kao i gubitak sadržaja rezervoara. Preporuka je da mobilne stanice/rezervoari koje su locirani na otvorenom prostoru i pod direktnim uticajem sunca budu izrađeni sa pokrivnom konstrukcijom. Pokrivna konstrukcija štiti rezervoar od atmosferskih uticaja i proužava trajnost samog rezervoara.

U ponudi imamo mobilne horizontalne i vertikalne rezervoare za naftu, od 1000 do 60000 litara istog oblika i opreme

Rezervoari manji od 3000 litara projektuju se u vertikalnoj izradi. Kompletan pumpni agregat za dizel gorivo, sa potrebnom armaturom, smešten je u metalni box (i kod horizontalnih i vertikalnih rezervoara), koji se zaključava, a samim time se sprečava neovlašćeno korišćenje pumpe.

pdf icon Preuzmite PDF

Mobilne pumpne stanice

Mobilne pumpne stanice predstavljaju pouzdana, sigurna i jeftina rešenja i nude Vam sigurnost, ekonomičnost i zaštitu životne sredine.

Horizontalne mobilne pumpne stanice za dizel gorivo sadrže samousisavajuću pumpu kapaciteta 58 litara/min, sa integrisanim by-pass ventilom, filter za zaštitu pumpe, mehanički protok, sa očitavanjem trenutnog stanja, potisno antistatik gumeno crevo 4 metara i automatski pištolj za istakanje dizel goriva.

Vertikalne mobilne pumpne stanice za dizel gorivo sadrze (unutar kućišta mobilnog rezervoara) pumpu za istakanje goriva DC 24/12V brzine protoka30-70lit/min, digitalni merač protoka goriva, izlazno crevo 4 metara, automatski pištolj za istakanje goriva, filter finoće 30 mikrona za izdvajanje vode i sitnih primesa iz goriva i kablovi sa kontakt klještima. Na rezervoarima za dizel gorivo mogu biti montirani različite elektro pumpe po zahtevu kupca. Na primer: Digitalne elektro pumpe, obezbeđuju brzo i precizno istakanje korisnicima koji imaju dozvoljen pristup. Omogućavaju kontrolu i praćenje potrošnje goriva, pri čemu se svi podaci o radu prenose na računare korisnika. Mobilne pumpne stanice za dizel goriva se isporučuju sa kompletnom dokumentacijom i ugrađenom opremom, što uključuje:

  • Kompletnu tehničku dokumentaciju za rezervoar,
  • Uputstva za rukovanje i održavanje ugrađene opreme i
  • Osnovnu preporuku za montažu i eksploataciju mobilne pumpne stanice