IRATA Obuka

Termin IRATA obuke u Junu 2019.

Početak obuke: 10.6.2019. Polaganje obuke: 15.6.2019. ______________________________ Početak obuke: 17.6.2019. Polaganje obuke: 22.6.2019.