Termin IRATA obuke u Oktobru 2020

POČETAK OBUKE: 05.10.2020.

DATUM POLAGANJA OBUKE: 10.10.2020.