Termin IRATA obuke u Junu 2021

POČETAK OBUKE: 23.06.2021.

POLAGANJE OBUKE: 28.06.2021.