Termin IRATA obuke u Septembru 2020

Početak obuke: 01.09.2020. a datum polaganja obuke: 06.09.2020.

Početak obuke: 07.09.2020. a datum polaganja obuke: 11.09.2020.