Termin IRATA obuke u Avgustu 2020

Početak obuke: 11.8.2020.

Polaganje obuke: 16.8.2020.