Termin IRATA obuke u Julu 2020

Početak obuke: 02.07.2020.

Polaganje obuke: 07.07.2020.