Termin IRATA obuke u Martu 2020

Početak obuke: 15.03.2020.

Polaganje obuke: 20.03.2020.