Termin IRATA obuke u Oktobru 2019.

Početak obuke: 19.10.2019.

Polaganje obuke: 24.10.2019.