Termini IRATA obuke u Novembru 2019

Početak obuke: 3.11.2019. sa polaganjem: 8.11.2019.