Termini IRATA obuke u Decembru 2019

Početak obuke: 10.12.2019. sa polaganjem : 15.12.2019.